YOU'RE HERE : HOMEHungarianIrodalmi kritikaÚj szupernova 2

Új szupernova 2

Written by Veszely Ferenc in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Egy robbanás az égbolt rianása

volt szerelmünk és nem születik mása

a csillagképek csonthártyái zúgnak

mert gerince tört tegnap a Tejútnak

s a mindenségbõl tájfúnként az élet

a törésen a semmiségbe széled

formába dermedt fénytokokban élünk

a kõerekben színt repeszt a vérünk

ujjunk a kristály fényes néma ága

a rend kövült értelmet zár magába

és hull a kristály végtelenbe veszve

hol nincs Közel s megsemmisült a Messze.

Ha szerelmi költészetünk hősnőit önnön érdemük megvilágításában nézzük, Katrinnak nincsen oka szégyenkeznie, mert méltán képviseli kora női ideálját mint tették azt elődei: Lilla a földes nemes arisztokrata nőt, Júlia a romanticizmus szelíd hősnőjét, Léda a századeleji modern szofisztikáció megtestesítőjét és Anna a századeleji népies női ideált.

Csakugyan, Lilla, aki elhagyta hű szerelmét hogy “osztályához méltó” férfi felesége legyen megbotránkozott volna Léda viselkedésén Adyval, mint ahogy Petőfi Júliája (csakúgy mint Szerb Katrinja), rosszalhatta volna a Lilla szerelmen kívüli házasságát, vagy esetleg Anna megbotránkozna Katrin fiús “nőietlenségén,” vagy Léda Katrin “neveletlenségén.” De hát változik a világ, és változnak az ideálok.

Ha szerelmi költészetünk költőit nézzük, ők is hűen tükrözték korukat, s koruk szokásainak, ideáljainak  megfelelően választották szerelmük tárgyát maguknak. De minden bizonnyal sem ez, sem az nem számít annyit mint maguk a versek, s a szerelmek halhatatlansága a versek halhatatlanságában rejlik. Mint a fenti versek bőven bizonyítják, Szerb György, a költő, ebben a társaságban sem maradt alul. Az ő költészete is hűen tükrözi imagista-szürrealista korát mint Csokonaié a népies klasszicizmust, Petőfié a romanticizmust, vagy Ady költészete kora szimbolizmusát.

A nyertesek a nők. Költő párjaik kivétel nélkül idealizálták őket, Szerbet beleértve, ami talán meglepőnek hangzik a “vézna vállad” olvasása után. De észlelnünk kell hogy minden gyönyörű vers amit Katrin kapott, már halála után íródott, amikor az emlékezés már megszépítette a hősnőt is és a valót is. Szerb szerelmes versei akár a gyászirodalomba tartozóak is lehetnének, ha nem lennének olyan elevenek és élethűek. Így ezek megkésve is hitelesen bizonyítják, hogy ami szerelmüket illeti, az valóban nagy szerelem volt, amelynek minden bizonnyal nem lesz mása, mint irodalmunk többi nagy szerelmeinek sincsen mása. Katrin örökéletűsége éppolyan megalapozottnak tűnik minden téren, mint vetélytársaié. Szerelmi irodalmunk és költészetünk egén egy új szupernova mutatkozott. Ideje lenne észrevennünk és felfigyelnünk rá.

Veszely Ferenc, Kamloops, 2007 április 12

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *