YOU'RE HERE : HOMEHungarianGyermekeknekTalálós kérdés

Találós kérdés

Written by Sóvári Szeréna in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

A Bölcs Madár

(Találóskérdéses mese-vers

gyerekeknek, egy ősrégi

népmese nyomán.)

Egyszer régen, nagyon régen

Búbos Banka ült a réten.

A nap mosolygott reája,

de hiába, de hiába,

Banka csak bújt bóbitába.

Ejnye vajon mi a baja, –

szegény kicsi kis madárka

mért ül olyan szomorúan? –

Szomorúan, szomorúan…

Megtréfálni hogy lehetne?

Beszélgetni lenne kedve?

Felsóhajt a jó napocska;

csak szomorúság ne volna!

Aztán gyorsan kitalálta,

hogy egy kérdést küld hozzája.

Mi légyen az, milyen kérdés –

Talán egy találós kérdés?

Úgy hallottam bölcs madár vagy! –

Szeretném a válaszodat

hallani, én arra nézve,

igaz-e annak meséje.

Felnézett rá Búbos-Banka…

S úgy gondolta a napocska,

őránézett s igenlette;

kérdését hát így feltette.

Mondd meg hát, ha olyan bölcs vagy! –

Órjás hegyet aki mássza,

hogyan ér föl a csúcsára,

ha ő nem vihet semmi mást,

csak egy dolgot, és semmi mást.

Az kell legyen tápláléka,

és a társa hegymászásba’;

de nem étel, se nem ital,

inkább csak a léleknek dal.

Gondolkozott kicsi Banka,

aztán fölnézett a napra,

és a kérdést megfelelte,

a nap arannyal befedte.

Ki a kérdést kitalálja

a nap mindig süt majd rája;

okosabb is lesz mint máma, –

így tanít egy kismadárka.

Burnaby, 1998 augusztus 25    

A versben feltett kérdésre: Mit vihet magával a hegymászó, azt a  kizárólagosan egyetlen egy dolgot? – a válasz: A könyvek-könyvét a bibliát. Azt viheti magával, és másra nincs is szüksége, mert a hegyoldal telis-tele bokorral, növénnyel ami enni ad, a forrásvíz inni ad, tehát a lelkitáplálék az amire szüksége lesz és az társává lesz a hegymászásban. Így felet meg az igen fogas kérdésre a Bölcs Madár.

Mért búslakodott a madárka? Mert megkopott a koronája. (magyar népmese)

(Erről a kicsiny, de “bölcs” madárról sok legenda mesél. Különböző népek, országok érdekesebbnél érdekesebb mesékbe, legendákba, mondákba szőtték bele ennek a különleges madárnak a csodálatos, színes tollazatú fejkoronájának igen elképesztő szépségű tüneményét. A bubosbankának a hangja is rendkivüli. Amikor figyel, vagy netán haragszik, fölborzolja, mint egy legyezőt szétnyitja a bóbitáját, ami valóságos koronává változik.    Ma  kb. 5000 db. él  még  belőle  Magyarországon.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *