YOU'RE HERE : HOMEHungarianVersekIrónikus és játékos…

Irónikus és játékos versek

Written by Sóvári Szeréna in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

“Two men look out through the same bars:

One sees the mud, and one the stars.”

-Frederick Langbridge, A Cluster of Quiet Thoughts

Két ember néz ki egyazon börtön rácsain,

az egyik csak a sarat látja,

a másik a csillagok vágyait. 

-Fordította, Sóvári Szeréna     

Bódvaparton          

Bódva parton kalandoz a gondolat,

Csendes vizen siklik szemem – kiscsónak.

Duna-Tisza sem lehet már nálad szebb,

Benned (rég) merítkeztem, mint kisgyermek.

Borsod alatt meglapuló holt-ágad,

Edelényben újít meg egy hő vágyat.

Azt meséli öreg Bódva még nem vén;

Habhajának selymén megcsillan a fény.

Kastély hídnak a neve is andalít,

Titkos csókot sokat látott lopva itt.

Kedves népét táplálja a jó Bódva,

Fűzes parttal zöldellik a morotva.

Gondolatom küldöm végig a vizen,

Emlékeim hozzád ma is elviszem.

Kedves Bódva, te bolondos, jó, öreg,

Meglepődnél, ha most látnál engem meg!

Tejfölfehér hajam színe ezüst lett,

Vized tükre, a múlt tükre fényes lett.

A humorom manapság még a régi,

Maga-magát görbe tükörben nézi…

Burnaby, B.C. 1994

Pinokió vágya

fából van a kezem lábam

fából szivem fejem szájam

piros festék két orcámon

festve van a nadrágszárom

a mesternek szíve dobbant

szeretete felém lobbant

lelket lehelt fatestembe

öröm s bánat mostmár benne

sírok mikor kigúnyoltok

csak fabábunak tartotok

ne bántsatok jópajtások

szeressétek a másságot

fából van a kezem lábam

de a lelkem érző s vágyam

hogy a ti fa-testetekbe

is érző lélek kerüljön be.

Papírzsebkendőszerelem

Használat után eldobandó!

NYELVES ZSUZSKA

Nyelves Zsuzska olyan fruska

nem talál a helyes útra.

Útja röges, nyelve hegyes,

feleselni sohase rest.

Barátja egy jóképű mákvirág,

ki naphosszat rágót rág,

egész veknit simán bevág,

az oldalán Zsuzska felvág.

Zsuzskából Zsuzsó anyó lett,

a nyelve mind hegyesedett,

apót korholja egész nap,

mígnem az szint’ belészakadt.

MÁKVIRÁGÉK UNOKÁJA…

(mondják, – az alma nem esik messze a …)

Mákvirágék unokája

rászokott a mákgubóra.

Ejnye bejnye rossz gyereke,

kitől tanultad ezt? –

hogy a fene esne bele!

Gumicukorka

Rághatod és nyúzhatod,

ugyan el nem koptatod.

Egyik lukas fogba be,

aztán amazt tömi be –

rágod, rágod morogva,

mint csontot a kiskutya.

A kidobott cipő éneke

Jártam hegyet erdőt rétet

fagyos sáron zord emléket

tapostam a szűz-havat

esős, sáros utakat

ugráltam a zöld gyepen

rúgtam labdát szivesen

megtettem mi tőlem telt

az időm mégis kitelt

az új, ki helyembe lépett

hoz neked majd rossz emléket

letöri a sarkadat

feltöri a talpadat

de azért te nem bánod

most éled csak világod

nyúzod rúgod taposod

amíg be nem járatod

kényed kedved élvezed

míg magadévá teszed…

és ha már jól betöröd

kidobod s kiröhögöd.

Gyuszi és a puszi

Bokor alatt reszket a nyúl

barna legény feléje nyúl

riadtszemű félszeg kisnyúl

egy fehér kar mellé lapul.

Legényünk már arra vágyik,

így hát tovább kaparászik,

még riadtabb lett a nyuszi,

ne kaparássz arra Gyuszi!-

de egy szempár onnan kiles,

Gyuszi szíve azért repes,

nem érdekli már a nyuszi,

csak egy édes pici puszi.

A szerelmes gúnár

Az én lúdam kóricál,

farkatolla égnek áll,

azt hiszem arra vár,

jönne egy lúdleány,

akivel ő mennybe száll.

Megszülettem

Nagyon fájt, de itt vagyok.

Elmondom mit akarok:

Anyák szemét könnyesen

ne láthassam sohasem.

Apák kérges tenyere

puhuljon estefele.

Ne szégyelje fekete,

hogy fehér a tenyere.

Krisztusunk rögös útja

legyen jól kitaposva.

Emberek fegyver helyett

kezükbe könyvet vegyenek.

Angolkóros gyerekek

legyenek egészségesek.

Erdők fái lombja alatt

majálisok viruljanak.

Hogy?

Ez gyerekes versike?

Hát,

most született a kicsike!

Növök, növök, növögetek

Még beszélni sem tudok

s letorkolnak a nagyok!

Amit hallok, felfogom —

magamban feldolgozom.

Gügyögnek a gügyögők —

rázzák nekem a csörgőt.

Kik szeretve nevelnek,

azok odafigyelnek.

Tudják, tudom biztosan,

hazug szája kinek van;

majd ha spenótot eszek

le is köpöm ezeket.

Párbeszéd

A szerelem kútja:  Hajolj fölém, nézz tükrömbe,

szép arcodat fürdesd benne!

Leány:  Beléd esek, fölkavarlak,

s mindkettőnket rútnak látnak!

MONOLÓG

(A szerelem kútja, elképesztő hiúságában.)

Mit ér e kútnak élete amikor nem esik bele senkise?

Nicsak, erre tart egy kicsike, jobb ha így szólok ővele:

A mélységem ne zavarjon, te csak hagyd, hogy ő bevarrjon!

S, ha nem hallgat? – valamit csak kifőzök – okossággal vagy,
ha nem hát fondorlattal, egész kútravalót befőzök.

Csókok

Van mézédes és cuppanós,

cviki puszi és csattanós,

lopott, kapott, édes, nedves,

fejed kábul, el is veszted.

Atyai csók homlokodon,

anyai csók, féltve őrző.

Lábadnyomát megcsókoló

Szerető – lebilincselő.

Gyermeki csók simogató,

lelked legmélyére ható.

Futó kézcsókok – bókolók –

hiúságod csiklandozók.

Hűséges csók, szerető férj

elvárja, hogy hűséges légy! –

mint a kutyád, a jó puli,

ha arcon nyal: kutyapuszi.

Öt kis óvodás

Marci, Gabi, Laci, Viki,

Gyuszi az ötödik nyuszi.

Laci-maci, Marci-csacsi,

Gabi-paci, Viki-boci,

Gyuszi-nyuszi, ugribugri.

Öt kis kópé ugrifüles,

ici-pici, mint a köles.

Öt kis csacsi macilaci,

ugribugri duci mackó,

óvodába járó buckó.

Vartyogó

Egy véka béka brekegi

nem sok lesz az idei,

kevés most az ebihal,

s ami lesz is, elinal.

Másik sereg brekegi,

itt temérdek az ebi.

Van több véka ebihal,

sokkalta több mint tavaly.

“The secret source of Humor itself is not joy but sorrow.”

-Mark Twain

A humor forrásának titka nem az öröm, hanem a bánat.

-Fordította, Sóvári Szeréna

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *