Ifjúkori versek

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Bajban szépült életeim Print

A vers, a dalA vers, a dal, és ami szép,

bár lelkem el-el fárad,

a világ fölött szerteszét

mégiscsak elárad  --

s óvatlanul szivembe száll

egy sorból vagy egy hangból:

ilyenkor lelkem hangos és

száll a világ a daltól.(Március, 1958)Érhet kudarc százÉrhet kudarc száz - egyremegy:

predesztinált életemet

nem éri föl se gáncs, se bú:

kezdetben sorsom háború,

aztán majd jön a félelem,

de végül béke lesz velem.(Március, 1958)HáborúskodásMindannyian megróttok érte:

"Iró leszel? Haha! Gyerek!"

"Az élet sorsomat kimérte,

sorsom: küzdeni értetek.""Az élet sorsodat kimérte?

Honnan veszed? Ki hagyta rád?

Szándékod is hamis: ki kérte?

Gondot mi viselünk terád!""Másképen nézem én a tájat,

s minden máskép néz engemet:

nekem minden fáj, ami fájhat -

másként érzem az életet.""Ez nem elég, ez nem bizonyság:

elértél-e már valamit?

"Verset már irtam, de bizonyság

még nem a versem, csak a hit:

S hiszem hogy egyszer végül mégis

nekem lesz hû az igazam:

iró leszek, jóstmondó én is -

s majd biztok bennem boldogan!"Március, 1958Mindig lesz útA kikötõbõl indul egy hajó és

az égen kisérik a fellegek.

Én ablakomból nézem, mig a távol

hajófüst és a felleg ellebeg.Amerikába fát szállit a gõzös

s a parton, itt, a dokkmunkás sereg

mint egy raj hangya, új munkába indul:

tán azt szeretnék a viz telne meg -S az új hajó kéményébõl mint bánat

a pernye száll a kékfényû egen,

s én arra gondolok csak, integetve:

mindig lesz út a nagy-nagy tengeren!(Port Arthur, Május, 1957)Ön-jóslatMagyar vagyok és gazdag ereimben

lustán kering a dús, keleti vér:

elnézem lomhán a világot innen,

hol négy folyó holt csendben összeér;

de vágyaim mindig nyugatra húznak,

hol óceánt rejtenek a habok,

s ha majd a gazdag Újvilágig úsznak,

e más világban ottan meghalok.(Kakabeka Falls, Julius, 1957)Revelstoke feléMint amikor nap sütött szemedbe

a folyó kék-zöldje itt lent olyan,

és úgy tör át ezernyi akadályon

mint akinek ezernyi lelke van.

Lelked elszállt már a végtelenbe

és szemed szine is már odavan:

nem õriz már csak a patak kék-zöldje

mely mint szép szemed volt, épp olyan.(Revelstoke, Október, 1957)Vihar utánSzáll az ég a ház felett,

fellhõ száll az égen,

sápadt hold világa kél

a süppedt, õszi kertben.Súgva jár egy nyárfaág

egy fenyõt ölelni,

de hasztalan, mert a fenyõ

tüskéivel csak ölnitudna most (bár tudna mást

ha lábra tudna kelni),

vihar volt tegnap éjjel és

most minden itt hever, ni!(Vancouver, Octóber 1957)József AttilaCsak a mamára gondolt

(szeme már messze nézett),

"Mindjárt jövök," hazudta,

"csak elmegyek a boltba."

És tétován kilépett.

A kis szobában csend lett.Kint szállt az ég és ott bent

a tûz magában mormolt,

a gyermek halkan felsirt

de nem tudta miért sirt,

mert mindenütt csak csend volt.

Anyja Istenre gondolt.

A költõ ment elõre

s megborzongott a szélben:

már nem gondolt a boltra:

"Megyek a Balatonba -

a viz melegebb télen."

És igy ment, észrevétlen.Elhagyott minden házat,

s a töltés jött elébe,

s kerékzaj, csattogás

robajló robogás

közt mozdony-lámpa fénye.

Belenézett a fénybe -S elindult. Flóra, Flóra!

Jég-napok hideg éjben!

A zúgó kocsik bokra

közt látott a habokra,

s elindult, falfehéren:

"Megnézem, van-e Isten?"(Vancouver, November, 1957)Hajad fölöttHajad fölött az éjszakába néztem -

tenger mögött fekete óceán -

és öntudatlan egy költõt idéztem,

ki átlátott a lét korlátfalán.Mint hajdan õseink: rémült szemekkel

kutatva jövõt - a mi életünk -

egymáshoz bújva lesünk új csodákat

s csak kérdezgetjük hogy mi lesz velünk.Minek az új csodákra félve lesni?

Egy pár nap s minden csoda véget ér!

Az éjszakában összebújva lenni

(s csókolni egymást), ma is többet ér.(Vancouver, November, 1957)

Az elsõ karácsony idegenbenTalán én vagyok szomorú,

talán a világ szomorú?

A táj most halkan tesped és

(ó csillagszóró-nevetés!)mint nyiló forrás-kelyhek

lágyak a szálló pelyhek,

s mi szomorú volt, a fa,

már hópelyhek illata!S tán én sem vagyok szomorú:

takarva van a gond, a bú,

s mint széthullámzó tengerek

hegy-völgyek rejtik könnyemet.Igy visszatér az álom:

boldog, meghitt karácsony -

Erdõnyi diszitett fám:

a hegy-völgy gondol énrám!(Vancouver, Karácsony, 1957)A tengerparton, csónakház mellettA madárraj parton tanyáz,

himbál a csónak, leng a ház,

s a vastag tartó-kötelek

rántásnál összerengenek.Teriték ördög asztalán:

nyugodt a Csendes Óceán.Sirály száll messze, magasan,

sikolt rémülten, hangosan,

s hogy bénultan aláhull

a viz csak bugyborékol.Hej, nyugodt Csendes Óceán!

Lám hullám hullám oldalán.(Vancouver, December, 1957)

TöredékMinden kevés! A jó meg néha túl jó.

Vagy éhhalálnál jobb a szolgaság.

Egy autó fut ezer milet az úton,

s egy kunyhó megáll ezer éven át.S te mit tehetsz az örökös rend ellen?

Egy nyáj leszünk csak, s egy lesz az akol!

Mig versed irod, addig szép az élet -

s hogy észrevennéd: meghalsz valahol.(Vancouver, 1957 December)12th AvenueSzobámban este egyedül vagyok.

Bámulnak csendben szárnyas ablakok.

S mögöttük integet rám a világ,

kezében ág van, szomorúfûzág.Egy reklám fénye esik rá most éppen

s õ zölden bólogat a furcsa fényben

-- virágtalan fa, ébren álmodik -

s halkan suhannak drága gépkocsik.(Január, 1958)Szonnett a felnövésrõlA fél világot lassanként bejárom -

ismer a szél, a tenger, és a hegy,

s az õszi felhõk künn az óceánon

mesélték már, hogy minden egyremegy.

És Vancouverben is, ahol most élek,

szobámba is kisér a fél világ,

bár Európa messze, mint egy ünnep,

s az ablakon dobol a téli ág.

A szád meleg barlangja többet ér ma,

hogy tisztábban látom az életet,

tudom mit ér egy lázas álom szirma

s tudom, hogy mit köszönhetek neked,

bár medrében hordott köveivel

görgeti szivem a Fraser River.

(Január, 1958.)

ApámnakMég fáj a vád, mert hûtlenség a vádad:

"Fiam, elhagytad szeretõ apádat.

Patakként futsz, a forrást elfelejtve

a mélybe le - és nem biztos mederbe.Még fáj a vád, de hûtlenségem látszat:

szeretlek úgy, mint régen, csak a gátat

nem tûri már sodrásom: a mederbe

már semmi sem fér el ami rekeszt'ne.Te voltál eddig a duzzasztógátja,

és érdemed ha zúg a férfi árja,

ha messze elhagy. Nem hûtlen azért!Csak felnõtt már, csupán másféleként

mutatja erejét. Még növekszik, de

sodrásban tört ki ereje és kedve.(Április, 1958)Útszéli sorsPolipkarokként vastag ágaid

a légbe kapva egymást kergetik,

s a gyenge ágsereg levéltelen

keresgél az avardús fûbe lenn.Egyhelyben kerget mindenféle szél:

ó fa, Te fa: minden részed beszél!

A talpad mozdulatlan: agg, süket -

s ágaidon himbál a rémület.Fenn menekülnél még, kétségbe esve,

de földön állsz, a földbe gyökerezve,

s minden gyökér egy földalatti ág:indultak nedveid keresni, zord világ.

A sorsod volt: mindig útfélre estél.

Görcs ágakkal az égben mit kerestél?(Január, 1958)

Belvárosi bõdületek1.

Mindenki siet, autóba ülve -

s félméterekkel haladnak elõre.2.

Többre nem telhetett volna anyától:

a gyerek ordit torka szakadtából.

A hangorkán egyre fülembe verdes

s mintha ez neki lenne keserves

a bömbölést megnyujtva kicifrázza.

A házfalat (és hátam) hideg rázza.3.

Az ablakon kinézett szótlanul

egy nyolcvanéves, kövér öregúr.

El nem röppent egy percre sem figyelme,

ült mozdulatlanul, némán figyelve

a szivverését mely el-elakadt,

de nem merengett ezen se sokat:

azt nézte, hogy egy vékony villanydróton

félórája egy felhõ fenn akadt.

Majd vén kezével még egyet legyintett,

s mire a nap végképen búcsút intett

õ sem figyelt már többé semmire:

a fotõlyben megállt öreg szive.4.

Egy autó indulna s helyben áll:

kopott gumis, rozsdás rossz kis batár -

s benzin szagú mégis a láthatár!5.

Modern házak hivalgó erkélyére

mint elfelejtett mûemlék vigyáz itt

egy vegytorony a multból. Ötven éves,

és ötven éve egy esõben ázik.(Január, 1958)Menekülési vágyA kandallóban sistereg a gáz s

keresztapám sorsáról magyaráz,

majd levelem birálja: "Igazad van."

És részletesen elbeszéli hogy vanõ ezzel azzal - az egész világgal -

s mig képzelete részletekbe szárnyal

gondolkozva hallgatom az egészet,

s valami furcsa mosolygást is érzeknagy szorgalmán, mely szép, de végülis

gondolkozhatna már õ maga is

a problémáin, s nem mint egy gyerek...Ez bánt, de ennél jobban egyebek:

hogy nem beszélek még jól angolul.

Gyorsabban futnék innen mint a nyúl!(Február, 1958)Köd kürtFelbúg a kürt és hangja szerteárad

hosszú árbócok ködben inganak

s hullámok mossák fényesre a gátat

dagály tajtéka magasabbra csap.A parton felhõkarcolók vigyáznak

s a búgó hang most utcákon oson

az éji város lámpás éjszakáján

betérve minden nyitott ablakon.(Április, 1958)Csak hegedülj!Hegedüljél, csak hegedülj -

nótákon, nõkön lelkesülj:

csak hegedülj!Téged nem ér föl bölcs tanács:

vonó és húr vagy - búra gáncs -

s sok a bogáncs.

Csak hegedülj hát, csak lelkesülj:

egész világ van itt belül -

végtelenül.(Március, 1958)Terhes nõ a buszonNem ismerem a hangodat, milyen,

s más ismeri ajkad izét - én nem:

másé lett minden ölelésed és

minden vágyadban minden szenvedés.És mégis, mégis - valamid enyém:

percnyi mosoly volt ajkad szögletén

s más nem látta! Csak én néztem oda:

a szádon ült gyermeked mosolya.(Március, 1958)Karintiai emlékHomlokodat pillékkel lepte el

fátyolból hulló, halk, fénylõ lepel,

s a jégen átcsobogott a patak

az út mentén és át a hid alatt.Megfázol, mondtam, s maradtunk, pedig

sûrûn esett, havazott reggelig:

hullott csak hult az éj fátylától el

a lassan-ingó, nehéz hólepel.Szemedbe néztem, s rámtükröztek ott

az úti lámpa fénye és a sok

távoli csillag, s mind-mind ott zenélt:szivemben bolygott, égi útra tért -

ajkad puha-meleg volt, biztató,

és homlokodon elolvadt a hó.(Március, 1958)

Életem titkaTitkolnálak kedvesem, s nem lehet

mámor húzza, gond nyûzi a szivet

s nekem titkolnom semmit sem lehet.Szemed varázsát halk pillád mögött,

homlokod fényét a szemed fölött,

arcod, hajad, ajkad, szemöldököd -mindent titkolnék s semmit sem lehet:

bûvölt agyamban õrzöm hû neved,

s öröktõl fogva igy vagyok veled.Nem ábrándkép vagy s még nem is való:

jövõm titka, multam, és ami jó

s velem együtt-születõ és haló.S velem maradsz, mint az emlékezet,

hangod csendül és hang csendül veled

mely egy-érzéssé olvaszt, s véd, befed.Veled vagyok e hosszú part alatt

"hideg hullámok mossák lantomat"

s a végtelenbõl hangod hivogat.Messze vagy még, de már most féltelek,

titkolnám, védném homlokod, s szemed

de már titkolnom semmit sem lehet.Többé titkolnom semmit sem szabad:

rád gondolok s hangok szólitanak

jövõm felé, mely egyedül Te vagy.(Március, 1958)Elküldted a szemeidetElküldted a szemeidet

vigyázni rám, mert féltenek.

Csak néhány percre láttam és

hiába - nem jön feledés.Egy kisfiú arcában ült

szemed, de gyorsan elmerült.

Szivemben édes zsibbadás

maradt utána, semmi más.Néztem, néztem a szemeket

és rádöbbentem, hogy tied,

s már tudtam hogy te küldted el!

Egy percre sem felejtlek el.(Április, 1958)Rimes játékÉn valék csak, s te valál

õ vala:

eljött értünk a halál

angyala.Ám sok kincset nem talált

általa,

hisz nincs pénzünk és nem is

volt soha.(Április, 1958)Tudatlanság"A házak nálunk mind téglából vannak,"

meséltük lázban egy milliomosnak,

ki szivarfüst közt, frakkban hallgatott,

s meséltük mennyi mûemlék van ott.

"Mûemlék?!" - nézett - "drágakõ, arany?"

"Nem, régi házak," mondtuk boldogan,

"s van köztük több mely megért több száz évet!"

"Hogyan? Hát ott miféle népek élnek?!

Több száz éves s még hagyják állani?

Le kellett volna már rég bontani!"

S ezzel nagyot szippantott, s körülnézett

az inggallérja vakitott, fehérlett,

s gõgös mosoly volt ajkára festve

mert mi egymásra néztünk meglepetve.(Vancouver, Április, 1958)H. Jenõnek

(Aki késõbb ipari mérgezés és alkoholizmus áldozata lett.)Mesterséged nem titkolod,

mint én rejtem a magamét -

reggel dolgozni bandukolsz:

megvár a gép.Munkára fogtad lépteid

s a gondod mindig konyha-gond,

józan vagy: higgadt, számitó,

és nem bolond.Tudod hogy munkád mennyit ér

s tudod a bolti árakat;

magad csinálod otthon is

a zárakat.Munkába mész, mert sorsod az:

családod van és gyereked,

kit féltesz, s mint téged apád,

felneveled.Munkád ural - mint engem is -

s munkádhoz idomult agyad.

A heti bér mindig kevés,

s az is marad.A vágyad borba fojtod és

hogy kihasználnak, lenyeled.

A sorsod: pénzre váltani

két tenyered.Már sorstársaddá vált a gép:

ebéded rajta költöd el,

s mig megfeszülve dolgozol,

az énekel.Sikong a forgács, földre hull,

de munkád csak forgácsolod,

mert igy forgácsol téged is

a sok dolog.Meg kell dolgoznod mindenért:

két kézzel, valóságosan.

Álmokhoz nincsen sok közöd,

vagy annyi van,hogy elfáradva álmodol.

Mértékkel azt is, nem sokat:

szerény, csendes aggkort remélsz

s hogy a fiadjobb korban él majd, gondtalan,

és háza lesz, vagy legalább

( hisz jól tudod ez nem való) -

lesz unokád.Ismerlek, fáradt mozdulat.

Bólintasz, "Nincs más, igy van ez:

lelkünk lehet egész világ -

be nem fedez."(Április, 1958)Alkonyatban a Stanley ParkbanHangyát himbál egy nagy lótuszlevél

és illat száll kéken az ibolyából:

korhadt fa fekszik az ösvényre dõlve

mely elszédült az ibolya szagától.Barna avar közt száraz tûlevélke

(az elhagyott út már majdnem setét),

árnyék bolyong, lombok közt menekülve,

s gomba emeli lassan csöpp fejét.Csak csordogálok én is a patakkal,

mely elmerül a mély tóparti sásban

hol gém vigyáz a béka smaragdjára

mig minden elmerül egy suttogásban.Aztán csak csend. Homály megsürüsödve,

(mint én  homályba sürüsödve élek),

szemem a tóban felvillan. Sötét,

és fától fáig bújdosik a lélek.

Könnycseppet ringat levelén a lótusz,

az illat kéken száll az ibolyából,

korhadt fa fekszik életemre dõlve

és meghalok az ibolya szagától.(Május, 1958)"A nagyok egymás kezét fogják

évszázadokon át" (Babits Mihály)Ó lelkek, lelkek, Fároszok,

be látom már a lángotok!Világ-sziv: jóra, üdvre õs:

a szivetek be ismerõs!Sok sziv mely külön dobogott

egy célért, ami jönni fogmiért a lelkünk egyre zöld,