You're Here : Home Hungarian Irodalmi kritika

Irodalmi kritika

Mester János 1919 -1963 (?)

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

Nagy Csaba lexikonában a költők közé sorolja, de e sorok írója Mester egyetlen, Fekete hó című könyvét tanulmányozva inkább az „Ugyancsak írt" cím alá sorolná ezt a minden bizonnyal jóérzésű, hazafias magyart. De lehet, hogy Nagy Csabának van igaza, mert Mester szélesen publikált olyan lapokban, mint a Hídfő, Kitartás, Magyar Nyugati Ifjúság, Magyar Nők, Nyugati Magyarság, Szittyakürt, Út és cél. Ezen írásai némelyike álnevek alatt jelent meg, mint „M. J.,"  és  „M. J., bujdosó magyar."

Mitosz és valóság dualizmusa N. E. anyjához írt ve

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

Németh Ernõ életét két kiváló asszony vonzóerejében élte. Az elsõ az édesanyja volt, a második a felesége.  Ha az utóbbit imádta, az elõbbit szinte istenítette, felruházta katolikus hite minden szimbólumával. A költõ szemében édesanyja a Szûzanya megtestesítõje. Anyaszív (1963) címû verse áldásos, szüzanyai fogantatást sejtet, a költõ életét az anya "az égbõl kapta." A meghatározó, kezdõ stanza ez:

Amikor én megszülettem,

megáldott engem az anyám.

Életemet az égbõl kapta,

anyaszívét is mellé rakta

mikor az áldást adta rám.

Németh Ernő 1903 - 1987

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

Németh Ernő (1903 - 1987)

A kanadai magyar költészet derékhadának egyik legjelentősebb, nemzetközileg elismert költője volt. 1957-től haláláig az ottawai magyarságnak közszeretetben élő tagja, Bartók Béla Kör tag, a Kanadai Magyar Írók Körének egyik alapító tagja, a Clevelandi Magyar Társaság által alapított Árpád Akadémia háromszoros díjazottja és 1966-tól haláláig annak irodalmi főosztályának tagja. A Magyar Írók Körének tiszteletbeli örökös elnöke. 1957-ben érkezik Ottawába ahol haláláig él. 1958 és 1987 között rendszeresen jelennek meg versei, novellái és kritikái emigrációs és katolikus folyóiratokban [Magyar Élet (Torontó), Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown), Nemzetőr (München), Krónika (Torontó).] Mindenek előtt katolikus költő és hazafi kortanú.

Németh Ernő: korunk megváltatlan krisztusa

Amikor megismertem és mire ezek a megértõ sorok megíródnak, Németh Ernõ (19O3 - 1987) ottawai emigráns költõnk már majdnem húsz éve elhúnyt. Ezen, az Esti csöndben címû, összes verseit tartalmazó, leánya által 1989-ben kiadott, ritka kötetrõl szóló méltányolás címe, amilyen találó, olyan irónikus is, mert ennek az áldott jó embernek személy szerint édeskevés szüksége volt a megváltásra.

Page 3 of 7