You're Here : Home Hungarian Irodalmi kritika

Irodalmi kritika

Szerb György - kiváló és érdemes nyelvművészü

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

Szerb György: érdemes és kiváló nyelvművészünk

Kiás a jövõ


Megírom, hogy szegénységben gazdagabb vagyok,

megírom, hogy szegénységem csillagként ragyog,

Szerb György kiszolgáltatottsága

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

Szerb György életének három meghatározó indíttatása volt: tehetsége, testisége és tehetetlensége. Tehetsége egész életében a szépség végletekig menő, öntápláló de ugyanakkor önemésztő hajszolására késztette, és megalapozta elhivatottságának érzéséből fakadó fatalizmusát. Vérbő testisége a nők és a szerelem felé ösztökélte, és három házasságot és öt gyereket eredményezett, s persze mindazt ami ezzel járt. Első tanulmányom tehetségéről szólt, második szerelméről, ezen, harmadik tanulmány kiszolgáltatott tehetetlenségét analizálja verseiben, míg a tervezett negyedik, összegző jellegű tanulmány Szerb költői nyelvét hivatott boncolni és értékelni.

Tamási Miklós

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

Határ nélküli népünk igaz költője és a vancouveri magyarság hű magyar krónikása: Tamási Miklós

     Jóllehet Tamási Miklóst (1936 - 1994) az 1956-os Magyar Szabadságkereszttel adományozták 2OO6-ban, és három verseskötet (Eszkimó szerelem 1977, Totemfák 1994, Virágot sír a fa 1995), közöttük 17 prózai írás fűződik nevéhez, neve majdnem ismeretlen, munkássága ez ideig feldolgozatlan maradt. E sorok írója ezt a feldolgozó igényű feladatot tűzte maga elé, és gazdagon megjutalmazottnak érzi magát, mint aki egy kincsesbányát fedezett fel tele nemcsak igazi szellemi értékekkel, de hazánkra nézve is létfontosságú tapasztalatokkal. Mert mint az olvasó is hamarosan látni fogja, Tamási művészete magasrendű, versei hűen tükrözik mind a maga mind hazájukból kiűzött honfitársai lelkivilágát, meghatározzák a beilleszkedés módját és állomásait, s ami ennél sokkal fontosabb: a hazaszeretet elengedhetetlen szükségességét határokon innen és túl - az anyaországban leginkább. Ugyanakkor Tamási prózája megeleveníti azt a hősi-tragikus szélmalomharcot amit a külföldi magyarságnak általában, a vancouveri magyarságnak konkrétan vívniuk kell nyelvük és kultúrájuk fenntartásáért. Végül, de nem utolsósorban, ha valaki kiváncsi arra a magányos, szívet-lelket szaggató belső vívódásra ami minden hazájától elszakadt, helyét a világban megtalálni kereső menekült sorsa, csak követnie kell Tamási életét.

Több mint vadászkönyv -- Major Ricsárd Vadváltókja

Written by Veszely Ferenc  in  Hungarian - Irodalmi kritika PDFPrintE-mail

A könyvet több mint egy évvel ezelőtt olvastam, s bár már benne voltam a nekem a kortársi irodalmat megismerő-megemésztő tanulmányaim írásában, akkor nem írtam e könyvről, megelégedve azzal, hogy olvasás közben felmerülő kérdéseimet levélben megtárgyaljam a szerzővel. Részben így ismertem meg jobban és váltunk észrevétlenül jó ismerősökké, amit 56 és hazánk irányában mutatott közös érzelmeink cementeztek később barátsággá.

Page 5 of 7