You're Here : Home Hungarian Szerb válogatás A Visszaszámlálás című kötetből

A Visszaszámlálás című kötetből

Written by Szerb György  in  Hungarian - Szerb válogatás PDFPrintE-mail

AllelujaTelnek-mulnak, ám nem múlnak el

a boldogságtól parázna napok;

a fű, a zsombék mind megannyi jel:

tudtomra adják hogy boldog vagyok.Mert mind megszépül, mind másképp ragyog,

miként megszokta ásatag szemem;

a vargánya is puffog, mint a dob -

hát beköszöntött ez is, istenem.                               (istenem, sic)Nem hittem volna; mondd öreg kakukk,

ha álmodom, mit rejt az ébredés?

Kaputt... felel a fickó, és a késnyiszálni kezd, míg koponyám gyaluk

csiszolják, s kéjjel rág a kétkedés -

ilyen a sors. A boldogság nehéz.HobókVállra vetve a szél iszákját

(hiszen az útra más nem is kell),

mentem a völgyben. Tarka szárnyát

lengette spárga, krumpli, friss kel,de jó szagok közt vándorolva

bizony csak fényt, csak fényt zabáltam,

kalapot emelt rám a gomba,

s hallottam: bál dúl szürke várban -de a csavargók meg nem állnak,

céljuk a menni s újra menni,

útra kelt fái ők a tájnak,lehet tán őket nem szeretni,

de megölni nem, mert a világnak

ők élik át hogy mi a semmi.AtomkorElhullt csókát ölelget  hó,

hasábbá áll a kristályos hideg,

mogorván baktatsz. Szesz kell s altató -

felét se hidd, ha dalol, senkinek.Mint csókákat a mérgezett maris,

úgy mérgez meg az elhidegülés

az emberektől, s önmagadtól is;

rémülve látod: minden röpgyűléshallgatósága száz elvhű tetem.                               Egyenes szavú, bátor ítélet: „elvhű tetemek" 

Gyerekeidnek enni kell, igen,                      a panelházi röpgyűlések kommunistái

hát gyűrődsz tovább, közeged közöny -      s veti ezt papírra a kommunista érában,

miután már megjárta a Terror Házát

de néha, mikor át a ligeten

magad húzod a szánkón, szíveden

lábad lógázva ülsz, s kacag a könny.Halál utáni hajnalA kakasszóra kondul a torony,

mely az utolsó romok felett,

cinóber tógát ölt a hegyorom,

sírok azon hogy halva nevetek.Nem én szűntem meg, hanem a világ,

ember kipusztult, város összedőlt,

felröppentek a dunaparti fák,

a Hold kizökkent, elhagyta a kört -eddig se volt, csak bennem vert lobot

a dolgok tarka csillagrendszere,

én festettem arcokra homlokot,és szájakat, hogy szóljanak vele,

de néma mind, s szem többé nem lobog:

mert megvakult az arcok ékszere.                   Az elvhű tetemek között élő költő valós helyzetleírása.Ovidius halálaA lehetséges kelyheket kiittam,

s már nem bánom hogy hullik a hajam,

hogy hervadok, mint ősz fele a pitypang,

hogy nemsokára nem érzem magam.Álmaim már el-elkóricálnak

ismeretlen égtájak felé,

hangját hallom haldokló sirálynak -

így bukik a bágyadt nap elé.Minden szemet köszönök, ha nézett,

és minden csókot ami számig ért;

és köszönetem küldöm minden kéznek,mely vigasztalt a szenvedésekért;

és köszönöm hogy megpróbált a végzet,

és köszönöm hogy próbám véget ért.Méhed műtermébenNézem hajad loncát,

szemed sumér érem,

s míg bejárom orcád,

hűs nyakszírted érem,faggatom a blúzod,

nyílik vágyfehéren,

tovafutó túzok:

szökik a szemérem;szoknyád erdejében

ujjam bízva bóklász,

tóra lel az éjben,hol pirkadat pompáz -

méhed műhelyében

én leszek a szobrász.Jó volt veledJó volt veled. De ne beszéljünk róla.

Hallgatni olykor több, mint a beszéd.

Nyugatnak felhők ültek lassú lóra,

felöltötték a vér piros mezét.Jó volt veled. A napok fogyva telnek

és telve fogynak; elfut életünk,

a Nincs juhai sorra lelegelnek,

s talán már holnap eggyé nem leszünk.Jó volt veled.  Míg bágyadt szemmel nézem,

tudd meg, hogy minden csókkal búcsúzom,

és búcsú izzik minden ölelésben,mert minden házban ott lakik a rom -

Jó volt veled. S a mult idő kevélyen

mereszti tüske t-jét, mint a gyom.Elvették tőlemKónya kánya kotlik vállamon:

az iszonyatos, ős, apai bú,

a lángot hajtó csipke-ágakon

kislányom ég: láz, gennyillatú.Porszemnyi istent sem rejt a bokor,

sziszeg a tűz, a rőt iszalagok,

mint parázsló boák, ölelnek s kőszobor:

szorításukban holt idom vagyok.A kánya röhög, kotlik a tűzön,

bizony kikel az ádáz kín-tojás,

a kórház képét hiába űzöm,ujjamon ver a csöpp szívdobogás,

elvették. Aztán mennydörög a könny,

vacog a villám, ég a vízfolyás.Két karod keresztjénReád feszített sorsom, köszönöm,

mert gyötrelem lett minden örömöm,

hisz megváltottad így az életem,

s én megváltottam életed nekem.Te vagy vallásom s én hitet neked

véremmel adtam; hagyd hogy én legyek

vallásod papja, nélküled s veled,

örök rabszolgád - elvégeztetett.S mikor fiadnak hínárzöld szemét

kutatva engem föl-fölfedezel,

gondolj rám kinek sugaras kezétkezedhez szegték szögek - vérezel,

mert együtt vérzik kereszt s elítélt,

s így lényem lénye vagy, míg létezel.CredoMíg megteremtett fényrajzú idő

a pusztaságból zengő dombokat,

hol madárkórust nevel a mező,

s bukfenceket hány a gondolat;Én szunnyadtam sokáig csíra-mély

álmot se látva, mégis létezőn,

s egyszer csak hallom: szám van, mely beszél,

folyton válaszként s mindíg kérdezőn.A mindenségnek alkatrésze lettem

az alkatrészek szent jogaival,

hogy nem működhet itt most más helyettem:az ős-nagy óra küllőmmel inal

az idő útján táguló terekben -

vagyok, ki vallat, s vagyok, aki vall.Jácinton karingMa megnéztem a bólintó eget,

járok alatta széles-gyönyörűn,

ma ismét éreztem hogy még lehet

embernek lenni farkasfog gyöpűn.Uram, a földed megbomlott akol,

födele ég, juhaid sorsa vész,

Uram, tudom bújdosol valahol,

nem hit vár vissza, hanem ész;mindnyájan tudjuk: tovább nem mehet

a falánk láng pokoli útjain,

de azt is tudjuk orcád már nevetott, arra, túl, hol Észak fénye ing -

hát jöjj el ismét, s legyen körmenet

ordas hadunkból, s jácinton karing.DialektikaMikor az ördög templomba ment,

kénköves csönd lett odabent,

papszájból kihullt a beszéd,

szájtátva félt a szolga nép.Az ördög az orgonához ült,

(a kántor sántán menekült)

s a zsoltárt hallhatta ki hall:

"Tebenned bíztunk" - szólt a dal.S mert hívták, jött a nagy-nagy Úr,

először nézte szótlanul

hogy' játssza énekét a Rossz,míg nyája néma, mint a nyúl;

hát dalra fakadt Ő s azúr

hangjára tercelt a Gonosz.Elszalad a grundTöbbé nem állva halnak meg a fák,

kiirtjuk őket mint saját magunk,

gyilkos vizekből halld halak jaját,

s gondosan titkold: ők is mi vagyunk.És mi vagyunk a szmog gyalázta ég,

az olajtól pecsétes óceán,

s míg kémiába fojtjuk énekét:

a haló csízből szemünk néz reánk,siratva önző, elbutult fajunk,

mely úgy pusztítja önnön életét,

hogy lába alól elszalad a grund,elhagynak hattyúk, legendák, mesék -

kivül még vár de bent várrom vagyunk,

s egy omladékot még bolond se véd.ÁgaskodvaIgen, igen, ez az a furcsa este,

mikor a földgömb tulsó oldalán

elindul egy madár, fehér a teste,

kéket hasít a hullámok hasán,a szárnya kontinenstől kontinensig

ér és akár a békehíd, feszül,

míg őrá várunk hajnaltól napestig,

míg hétbe nap, hét hónapba merül,hónapok évbe, s fáj kegyetlenül,

hogy moccanatlan áll a messzeség,

hogy madár híján jéghegy zord az ég;lelőtték tán? Szívünkre kétely ül,

s míg ágaskodva áll és vár a nép,      (Ha látnád, holt barátom, hogy keselyűre vártatok!)

lelkéből hit fogy, szájáról beszéd.Jézus-dalUram, a magam feltöltő imát,

mely hozzá sokszor úgysem érhet el,

én úgy igénylem, mint energiát,

mely dinamóba áramot lehel.S ha meghallgatnál, de én hallgatok,

mert elfoglalnak limlom dolgaim,

én akkor is kutatlak, tudhatod:

gyönyöröm benned, s benned oltva kín,és minden, ami nélkülünk méretett

(közönyt kivéve, mely az ördögé),

mi rólad kaptunk, Uram, méretet:keresztre illik pontosan karunk,

örökségünk, a kétely, ősöké,

s benned keresve megleljük magunk.A szegény vízjáró imájaUram kormányozd szegénységem

őrízd meg barkás tutajom

melyen a kunyhóm összeomlott

s a sátor széláztatta rongyszemem a mélység ne itassa

maradjak élő a vizen

ahol a nyílt esők teremnek

s a partok Janus-arca leng                 Janus arc = kétarcúság: a római mitológiában a kapuk kétarcú istenene nyűjön éhségem barommá

fogam ne csengjen csontokon

ne nézzek szótlan társaimra

mint tigris emberhús-naponengem a parton semmi sem vár

fürdők és kertek másoké

a lompos álmatlan tömegből

másnak köszön az évoéne hordjam érkezők csomagját

ne nézzek házat és tetőt

itallal áldott bárkeresztet

csatakos autó-legelőtkoncért ne tudjak énekelni

csavard ki lopkodó kezem

számat a szűntelen szitoktól

mosd meg amikor vétkezemne seprűzd lelkem rossz borokkal

ne hagyj elnyúlni részegen -

szavaim fényjárt suttogások

szívemnek tógája a csend"Mint a szép híves patakra"Bogár motoszkál, tesz-vesz porszemet,

levélmorzsákat, eltört fűhegyet,

s gondosan mindezt, ahogy jól lehet

bármit is tenni. És a rossz idő

szárnyán, mint száz kis kormos repülő,

varjak, csókák is úgy jönnek elő,

mint kiket küld a ketyegő idő,

hív a városi, emberadta hő,

baráti hulladék, a temető.

A levelek is percre hullanak,

sorjában, ahogy útján hűl a Nap,

és fázni kezdenek a kertutak,

és könyörögnek levélszőnyegért -

és minden így mozog a lényegért

saját ösvényén és órája szerint,

mit ismeretlen kéz megint s megint

felhúz, kezel s tervéhez igazít.Ó hogy szeretném én az igazit,

a titkos, bűvös, nagy parancsnokot

meglátni egyszer, s mint egy homlokot,

a kézzel, amely tiszteleg neki,

megsímogatni,

hogyha engedi.VádiratBolond vagy Isten!

Köszönd magadnak.

Magad az ember kezére adtad.

Megfeszítettek; eltemettek,

el is feledtek.

Hogy tehetted?

S maradt az ember meg se váltva,

meg se segítve, meg se áldva.

Tökéletlen, selejtes áru -

legszebb virága bor s az ágyú,

s vevő reá az öreg ördög.Hazug vagy Isten! Vártuk jöttöd,

s úgy jöttél el hogy belehaltál.

Hol egy új Isten? Kifaragtál,

lelket leheltél beleinkbe,

fogtad a kezünk eleinte,

elengedted, mert hívtak mások,

s elromlott elhagyott képmásod.

Te vagy a hibás, égi szobrász,

ájtatos igéd elkopott máz,

viseld csak ingül háborúnkat,

bűntől csikorgó, vad korunkat,

közönyt és terrort, sok bukásunk -

s tudd meg:

minden sírt Neked ásunk,

dögölj meg Isten! Újra s újra!

Kontár Megváltó, vén dilettáns -

feszülj meg, Isten! Szép a hulla,

ha pali rá mormon és protestáns,

s a többi bánatos keresztény.

Legyen tiéd, mint tömött erszény

halálunk is - fel te találtad,

vegyél belőle új ruhákat:

éntudatot, mely szenved, szűköl,

s megszűnik mint a fű a tűztől,

rothadást, bűnt, kukacot, oszlást,

örökösöktől gyors kifosztást,

szemforgatást és gyászzenéket,

fekete hintót, puccba ringva -

Isten, takarodj sírjainkba!(Isten, gyere el, fájok érted.)A részegség anatómiájaTi önpusztító, parázna napok,

alkohol rétjén izzó asztagok:

létem búzáját égeti a nyár,

a semmi kék zsakettben álldogál.

Két hete nap s nap felhõ gabalyog

korhely agyamban, s míg a rum ragyog

(az öreg rum, "a katona teje"),

toporzék pejkóm vágtat, mint fene,

rakéta nyergén tépek síromig -

ki átkozottul gyönge, sirjon itt,

mert nyomodban a halál õgyeleg.

S mégis: szívem a szépség ölte meg,

mely minden mámor mélyén ott lapul -

kiástam én s a megrendült azúr

reám zuhant - gyökerét téptem el,

most cipelem, de túl nehéz teher;

torkomon ezer visszanyelt sikoly,

egészségemben százezer sipoly,

nyelvemen jaj - de nem, sosem, sehol,

senkivel sem, csak véled, alkohol,

volt úgy-ahogy egy-két órára jó -hát égjen az a búza... Hé, hahó,

a rétet többé nem kell oltani,

mert az a tűz már túloldali,

s a túli szélben habfehér hajó

ringatja lelkem,

nem közénk való.Ülések százada1

Ti, uraim, csak ülésezzetek.

Szmokingból szél fúj,

csontváz orgonál,

lövések torkán néznek ki szemek,

a koponyákon halál boronál -

ti, uraim, csak ülésezzetek2

Hegyeket dönt fel minden rezzenet,

ágyamba rém bújt;

Pán a dombon áll,

s reszketve nézi: ökrös szekerek

törésén tankok vaskorbácsa vár -

ti, uraim, csak ülésezzetek.3

Rakéták vízben, földön, föld felett;

kémholdas éj dúl,

béke csordogál

itt-ott, sekély; erõltetett menet;

éhségre lõnek zsíros fegyverek -

ti, uraim, csak ûlésezzetek4

Csontoktól átszúrt barna gyerekek.

Önkénytõl szétdúlt

otthonok. Lokál

döglõ fehérnek. Részeg rettenet.

Támolygó kantin, nyelhetetlen nyál -

ti, uraim, csak ülésezzetek.5

Gyûlölet ólmát gyûjtõ fellegek.

Esõbõl vér hull,

szavakból homály,

s a szülészeten kibuggyant kezek

csuklóján izzó dögcédula fáj -

ti, uraim, csak ülésezzetek.6

A heverõn két hulla hentereg.

Szerelmünk, Jézus,

angyalt komponál;

szívedbe lövök, kezem nem remeg,

s a nép húsodért bõszen sorba áll -

ti, uraim, csak ülésezzetek.7

S a hetedik nap, mielõtt lemegy,

pihenni bénul

s többé föl nem áll

a magát faló emberi sereg;

ti, uraim, csak ülésezzetek.                Világfelmérő sorok.

TakarodóEsténként jön a keserûség,

hogy el kell köszönnöm innen, onnan,

hogy vendég vagyok csak itt is, ott is,

mert sehová megy ki jött sehonnan.Otthontalan, leszerelt zsoldos,

bajtársak nélkül, harc után már;

nyûg csak rokonon, ismerõsön -

esténként jön hogy aludj, Lázár,

hülyeség volna föltámadni,

kinek kellesz már? Vége, vége;

szürke arcoktól mosolyt kapni

minek, ki annyi csatatérre

csokrot vittél a nevetésbõl -

akkor kellettél. De most félre:

törõdj bele, hogy únt kacat vagy,

teher, vagy emlék, vagy efféle,

multadnak szobra, szánt kisértet,

senkinek-sem-kell kutyahûség -Esténként jön a keserûség.Kasszandra megidézése                             (Kasszandra megjósolta Trója vesztét   V. F.)Nevezzetek bolondnak, mert hiszek,          Egy másik, költői elhivatottságáról tanúskodó Szerb vers.

nevezzetek gonosznak, mert iszom,

nevezzetek õrültnek, mert viszek

virágcsokort a halálvert hídon

(pengeélen, ó, anyám, te emlõ);

vár reám az Egy és Oszthatatlan,

kirõl csak annyi járja, vissza nem jõ,

míg a világ osztott a haragban;

emberek, ó, hogy' szerettem mindet

pedig bizony engem nem szeretnek,

értetek öltöttem fel Nessus-inget,             !    Nessus ing: önmagát megmérgezõ ruha

és rendetekhez így lettem eretnek,

mert láttam, hogy e rend a pusztulásé.    

Ó emberek, a bibliai hordák

még láthatatlan, de már útra keltek,

s a világ végét sejtjeikben hordják

az álságosok, a látszatra szentek,

a hatalmasok, kik a sorsot írják,

a békét zengõk s háborút remélõk,

s akik a békét bunkerré vadítják,

hogy félelemmel háljanak az élõk;         

és ti mind, kik hajnalban a tejjel

hazasurrantok szorongás-csapáson -

békében is elpusztul az ember,

ha nem lesz úrrá azon a dúláson,

mit maga végez önnön nemzedékén

a kötött idõ roncsolt századában -mert haldokolsz a boltban és a vécén,

s a rettegés ül minden fördõkádban,

s a szerelmesek ágyékát atommag

zúzza riadttá: kapkodnak a násszal,

s nyegleséggel felelnek a kornak,

pedig a rossz kéj dühe lelket nyársal -torkon ragad minden ölelésed,

mit elrontottál, s elsietett csókod

felszakítja ajkad, minta kések,

s röhögõ bokrok isszák fel az ondót.

Mert lehetetlen tartósan hazudni,

a föld szemébõl vércseppek potyognak,

kezedre hullnak, s el kell kezed dugni,

számon ne kérjék percét tegnapodnak;

zokog a bolygó, nemünk anyaméhe,

üvöltõ fáklyák lobbannak az égen,

de vakok vagytok, süketek, s a béke

gyilkos torta arzén-terítéken.

Jaj, emberek, ó jaj, és százszor is jaj,

ti elringatott, engedelmes bábok,

ha holt rokonért ríkat meg a sóhaj,

sirassátok el elõbb a világot;                           

Jaj, emberek, ki hisz ma itt bolondnak?

Költõnek, ki táncol pengeélen?

Ki virágot visz ruhául a Holdnak?

Kínjában részeg, s nincs benne szemérem?Az égen szenny, a földön bûn, s a földben

a fagyökerek sorra elszakadnak,

gyökereink is, s még csak meg se hökken

ajzott agya a kéjörlõ hasaknak -

utolsó tánc ez, s nincs aki belássa,

hogy szép fajunknak támadt szörnyû sérve,

belünk kilóg, sírunk a közöny ássa,mert öngyilkosság felkentje e század,

szimata sápaszt megjósolt idõknek,

házunkra húznak hátracsapott szárnyak,

s a poklok velünk, jaj, betemetõdnek.

Szertartás

FeleségemnekKilenc pap volt a temetésemen,

az elsõ mondta: seb volt Istenen;

a második hogy jó volt és szelíd,

ki Istenhez volt emberektõl híd;

a harmadik hogy bûn fészkén lakott,

hazugan élt, és jó, hogy már halott;

a negyedik hogy imádta nejét,

és hû volt, mint homályhoz messzeség;

az ötödik, hogy csaló volt, s hiú,

de mórest tanul most a rossz fiú;

s a hetedik: fekély volt nemzetén,

bigott árnyék, míg éjt mosott a fény;

a nyolcadik, hogy nem tudom, ki volt,

de üsse kõ, mert halott aki holt -s a kilencedik volt maga az Úr -

ásót fogott, s kiásott szótlanul.

Add comment


Security code
Refresh