YOU'RE HERE : HOMEHungarianVeszely a Kapuban

Hungarian

A külföldi befektetések következményei Kanadában

Written by Admin in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Mel hurtig, az egykor miniszterelnökségre aspiráns kanadai milliomos és politikus könyvének címe, Kanada elárulása, már maga is megdöbbentõ, tartalma méginkább. Negyven év statisztikai adatait vizsgálva 195O és 199O között meggyõzõen bizonyítja egy sereg tévhit hamis voltát az Egyesült Államokból érkezõ befektetéseket illetõen és arra, a kanadai nép számára íjesztõ, következtetésre jut, ami könyvének címébõl kiviláglik.

Read more ... Add new comment

Az áltatott biztonság hazája: az új USA

Written by Admin in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Alcím: A demokráciát már régen felvásárolták, most a személyi szabadságot tették a pult alá Amerika vezető üzletemberei. (Megjelent a KAPU-ban 2005 végén) Észmegállitó változásoknak lehetünk tanui Amerikában napjainkban. Egy pár évvel ezelõtt még dicsekedve vittem Vancouverból Seattleba a hozzám látogatóba jövõ rokonokat: büszke voltam arra a könnyedségre amivel a határon át tudtunk jutni barátságos és udvarias határõrök egyperces ellenõrzése mellett.

Read more ... Add new comment

Képkeverés vagy agymosás

Written by Admin in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Az emberi értelem a lenni vagy nem lenni kérdése elõtt áll a huszonegyedik évszázadban. Mert elme legyen amelyik ki tud igazodni napjainkban a valóság vagy a látszat, az igazság vagy a hazugság között, olyan keverten kerül a szeme elé minden médiában mindkettõ, és hozzá akkora mennyiségben hogy megáll az ész. Emellett ideje sincsen megemészteni vagy átgondolni a helyzetet, mert ugye dolgozni is kell meg élni is.

Read more ... Add new comment

Méltassuk méltán a mi felemelő forradalmunkat

Written by Admin in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

(A KAPU- ban volt hivatott megjelenni 2006 őszén) Ötven év és oly sok kommunista gyalázás, hazugság, elferdítés, taktikázás és végül kisajátítás után eljött az ideje hogy ötven éves évfordulóján tiszta szívvel és illõ elismeréssel méltassuk nemzeti szabadságharcunkat. Ifjú halottaink lelke a harcokban és mártírjaink kínszenvedései és halála a megtorlás éveiben megkövetelik tõlünk hogy megadjunk nekik legalább a forradalom ötven éves évfordulóján ennyi tiszteletet: méltassuk méltán a mi felemelõ – s netán utolsó – igazi nemzeti forradalmunkat.

Read more ... Add new comment
Page 1 of 2
1 2