YOU'RE HERE : HOMEHungarian

Hungarian

A könyvesboltban

Written by Miska János in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

A könyvesbolt a város északi részén van, a Main Street és a Logan sarkán. Szembe a vasútállomással. Ebben a negyedben élnek az új bevándorlók, ukránok, lengyelek, zsidók, görögök, újabban magyarok. Nem csak az újak, itt telepedtek le az első honfoglalók is, a burdos házak lakói, akik John Marlyn Under the Ribs (A halál szorításában) című regényében nyertek megörökítést. Itt sorakoznak a más ajkú szomszédaik mellett a magyar mészárszékek, éttermek, s itt van a Szabados fodrászüzlet szomszédságában a magyar könyvesbolt is. Szombat délelőttökön be-bejárok, s élvezettel lapozgatom a régi és új kiadású könyveket, folyóiratokat. Mindenek fölött élvezetet jelent a tulajdonos Koributiák Jenő, s a kuncsaftosok atyafias társasága. Ma is otthonias hangulatban nyitok ajtót, a megszokott fogadtatás reményében.

Read more ... Add new comment

A külföldi befektetések következményei Kanadában

Written by Admin in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Mel hurtig, az egykor miniszterelnökségre aspiráns kanadai milliomos és politikus könyvének címe, Kanada elárulása, már maga is megdöbbentõ, tartalma méginkább. Negyven év statisztikai adatait vizsgálva 195O és 199O között meggyõzõen bizonyítja egy sereg tévhit hamis voltát az Egyesült Államokból érkezõ befektetéseket illetõen és arra, a kanadai nép számára íjesztõ, következtetésre jut, ami könyvének címébõl kiviláglik.

Read more ... Add new comment

A meggy

Written by Mary Sandor in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

(Ahogy ezt Apu diktálta…)

Hosszú hetek bénult fekvése alatt a torontói kórházban mindig Bözsikém után sóvárogtam. Bözsike a feleségem, aki már lassan húsz éve viseli tisztes nevemet.  A gyermekeim is mondták, hogy az intenzív osztályon, a friss embólia kábulatában mindig az Ô neve volt a számon.

Bözsike sajnos nem tudott velem jönni a nyáron Torontóba, igy egyedül indultam el, hogy meglátogassam ott élô – már felnôtt – gyermekeimet, és számos unokámat.

Read more ... Add new comment

A Szerenád a lámpavason kötetből

Written by Szerb György in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Csendes öröm

A csendes öröm, naponta, hogy élek,

érzem magam, mint kenyeret a száj,

fogam között kóstolgatom létem,

s azt mondom, jó, és nem azt, hogy muszáj.

Read more ... Add new comment
Page 2 of 36
1 2 3 4 36