YOU'RE HERE : HOMEHungarianHumor

Hungarian

Taubner Robert: Téves kapcsolás

Written by Taubner Robert in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Az éjszaka síri csendjét a telefon éles sürgető csengetése törte meg. Csengett egyet, kettőt, a harmadiknál a férfi félig-meddig már felébredt, az éjjeli szekrényen matatva felgyújtotta a kis lámpát, hunyorgatva egy pillantást vetve az órára látta, hogy két óra múlt három perccel, „ki az ördög hív ebben az órában” – morogta, majd a negyedik csengetésre felvette a kagylót. Mielőtt még morcosan beleszólhatott volna, a vonal másik végén egy izgatott női hang elkezdett beszélni:

Read more ... Add new comment