YOU'RE HERE : HOMEHungarianArs poetica

Hungarian

Állásfoglalásom a költészettel kapcsolatban

Written by Veszely Ferenc in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Azzal kezdem hogy “ne fogjon senki könnyelműen a lantok pengetésihez.” A költői szerep elvállalása óriási felelősséggel jár. A költészetnek, különösképpen a magyar nyelv költészetének fenkölt hagyományai vannak, csillagjai évszázadokon át ragyognak, utat mutatnak a nemzetnek, és nemcsak őrzik de képezik hagyományait. Fényüket az igazság bátor kimondása, emberi lényük őszinte, belső kinyilvánulásai, meglátásaik mélysége, gondolataik tisztasága, érzelmeik nemessége,  nyelvük szépsége adják. Csak ezektől maradandóak. Koruk felhői, ideiglenes vagy időleges szennye, ismeretlenségük vagy száműzöttségük csak ideig-óráig rejthette ragyogásukat. Nagyjaink tükrözték korukat, prófétákként ostorozták mit hol kellett, de mindig utat mutatva, reményt adva népüknek. Nem burkolták ködbe se magukat se mondanivalóikat. Érezték felelősségüket, amelyet tehetségük méretei szabtak rájuk.

Read more ... Add new comment